Hälsofördelar med massage

Massagen har både behandlande och förbyggande effekter. De fysiska och mentala effekterna är många:

 • Gör spända muskler mjuka
 • Ökar blod- och lymfcirkulationen i musklerna vilket gynna syretransporten i kroppen
 • Stärker immunförsvaret
 • Ger en avslappning och en djupare och lugnare andning
 • Ökar utsöndringen av vätska och slaggprodukter i kroppen
 • ger människan en ökad kroppskännedom
 • Har bra effekter på träningsvärk
 • Motverkar spänningar vid smärta
 • Motverkar stress
 • Ökar kroppen koncentrationsförmåga samt dess allmänna välbefinnande

Massage ska inte ges vid:

 • Feber eller infektioner
 • Uttalad benskörhet
 • Primära eller sekundära tumörer i kotpelare eller ryggmärg
 • Akuta skador
 • Akuta inflammationer
 • Färska frakturer
 • Reumatisk sjukdom i halsrygg
 • Skelettinfektioner
 • Akuta trauman mot kotpelaren

Konsultera ALLTID läkare innan du väljer massage vid:

 • Blödarsjuka
 • Hjärt- och kärlsjukdom
 • Kärlsjukdomar som åderbråck, proppar, åderförkalkningar och inflammationer i kärl
 • Oförmåga till avspänning
 • Öppna sår och variga processer
 • Kraftiga eksem