Logga

VÄLKOMMEN TILL CHRISTINE HÄLSO INVEST!

 

Hos mig bjuder jag på en stund, en plats för Dig att hitta lugn och ro. Detta är min vikigaste uppgift i min yrkesutövning.

Genom lugn och ro kan vår kropp läkas. Stress och muskelanspänning kan ha gett kroppen olika symtom såsom utbrändhet, spänningshuvudvärk, ryggproblem, tennisarm, o.s.v.

Har vår kropp fått dessa symtom kan massagen läka. Men det allra bästa är att symtomen aldrig uppstår. Massagen ges i förebyggande syfte.

Speciellt vid första kundbesöket försöker jag ta reda på vad och hur kunden vill ha sin massage. Grundat på samtal om hur Du har det och vill ha det.

I min massageverksamhet kan jag också erbjuda stretching, ergonomitips och vissa hjälpmedelstips.

christine-halsoinvest.se